Ko je tvoj pravi neprijatelj?

Ko je tvoj pravi neprijatelj?

”Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima.” Efescima 6:12

Da li se suočavaš sa teškim okolnostima? Da li ti je potrebna pomoć u nekom području tvog života, a nisi siguran odakle će doći pomoć? Danas se mnogi hrišćani suočavaju sa ozbiljnim teškoćama. Neki su izbubili posao i beneficije, neki se bore sa zdravstvenim problemima, živeći sa stalnom brigom kako da pokriju troškove lekova i posete lekarima, pored svakodnevnih troškova kao što su stanarina, hrana i odeća.

Postoji mnogo stvari na svetu koje mogu da nas uznemire. Naš najveći neprijatelj – strah – u tim situacijama nije daleko.
Efescima 6:12 nas podeća da naša borba nije protiv krvi i mesa, već protiv neprijatelja naših duša. Ne smemo biti zbunjeni oko identiteta našeg neprijatelja.

Srećom, naš nevidljivi Bog je više nego sposoban da se nosi sa našim nevidljivim neprijateljem. Kada dođemo do dubokog razumevanja Božije bezuslovne ljubavi prema nama, tada shvatamo da će se On uvek brinuti o svemu što nas brine.

Ne morate da se bojite svog nevidljivog neprijatelja. Verujte Bogu, jedinom koji može da pobedi duhovne sile tame.


Početak molitve:

Bože, ne dopusti da zaboravim ko je moj pravi neprijatelj, i da si ti Svemoćan. Ne mogu da podnesem sve što neprijatelj baci na moj put, ali znam da ti možeš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon