Koren odbacivanja

Koren odbacivanja

‘’Da se Hristos, kroz veru, nastani u vašem srcu, da budete ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi’’ —Efescima 3:17

Odbijanje započinje kao seme koje je posađeno u naš život kroz različite stvari koje nam se dešavaju. Bog nas voli i prihvata, ali đavo nam krade tu istinu i navodi nas da mislimo da smo odbačeni i nevoljeni. Kada se to desi, to utiče na svaki aspekt našeg života. Postajemo kao drvo sa mnogo grana koje donosi loše plodove. U šta god da si ukorenjen, to će uticati na plodove u tvom životu. Ako si ukorenjen u odbacivanju, zlostavljanju, krivici, sramoti ili lošoj slici o sebi – ako si ukorenjen u razmišljanju ”Nešto nije u redu sa mnom!” – tvoje drvo će doneti plod depresije, negativizma, nedostatka samopouzdanja, ljutnje, neprijateljstva, duha kontrole, osude, mržnje i samosažaljenja.

Ako si ukorenjen u Isusu i Njegovoj ljubavi, onda možeš da uživaš u saznanju da si voljen i vredan. Onda znaš da te Bog vidi kao pravednog kroz tvoju veru u Hrista. Svi aspekti tvog života koji nisu u redu, mogu se urediti kroz Isusa i Njegovo delo na krstu. Ako se meni to dogodilo, Bog to može i za tebe da učini.

Evo dobre vesti – možeš biti slobodan od okova odbačenosti!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon