Mač Duha

Mač Duha

”Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, koji je Božija Reč.” —Efescima 6:17

Napadi neprijatelja na crkvu su učestaliji nego ikada ranije. Mnogo ljudi doživljava napade u svom umu i bori se sa napadima straha. Osoba koja nauči da prebiva u Božijoj Reči i dopusti da Reč prebiva u njoj imaće mač sa dve oštrice za borbu. Ako je Božija Reč samo mali deo tvog života, poznavaćeš samo delimičnu istinu i doživećeš ograničenu slobodu. Ali oni koji prebivaju u Njoj će poznavati punu istinu i doživeće potpunu slobodu. Moj život je bio u haosu jer nisam poznavala Reč. Dugo godina sam bila hrišćanin koji voli Boga i uključen je u rad crkve, ali sam doživela nula pobeda jer nisam poznavala Reč. Srećom, sada mogu da posvedočim da me je Božija Reč podstakla da prepoznam napade Sotone i pobedim. Nauči Reč i dopusti Svetom Duhu da ti govori.

Ako držiš podignut mač, neprijatelj ti neće tako brzo prići. Izgovaraj Reč!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon