Moli se

Moli se

‘’Ne budite zabrinuti ni za šta, nego u svemu, molitvom i molbom sa zahvaljivanjem, jasno pokazujte Bogu za šta ga molite.’’ —Filipljanima 4:6

Previše puta molitvu kosristimo kao poslednje rešenje. Razlozi su različiti – pokušavamo sami da rešimo problem, pretpostavljamo da je Bog zauzet drugim stvarima ili mislimo da je Bog ljut na nas i ne želi da sluša naše molitve. Ali kada se ne molimo, sve ostaje isto: nosimo terete koje ne moramo da nosimo. Mnogim vernicima je život mnogo teži nego što bi trebao da bude jer ne shvataju koliko je molitva moćna. Da shvataju, molili bi se za sve, ne bi je koristili kao poslednje rešenje, već kao prvu opciju. U Jakovu 5:13 apostol Jakov nudi jednostavno rešenje od tri reči za životne izazove: ‘’Treba se moliti.’’ Poruka stiha je da bez obzira šta nam se dešava u toku dana, uvek možemo da se obratimo Bogu u molitvi. Postoji velika prednost u donošenju ove odluke – što se više moliš, bliži su Bogu. Kad god imaš problem, neka molitva bude prva stvar koju ćeš uraditi. Ako si u potrebi, ne oklevaj da kažeš Bogu šta ti je potrebno. Kada si obeshrabren ili želiš da odustaneš, razgovaraj sa Bogom u molitvi. On te voli, kada mu se obratiš za pomoć, bićeš iznenađen rezlikom u svom životu.


U kojoj god situaciji da se nađeš, neka ti molitva bude prvi odgovor, a ne poslednja opcija.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon