Nadnaravna naklonost

Nadnaravna naklonost

‘’Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika i svojom naklonošću ga okružuješ kao štitom.’’ —Psalam 5:12

Kada sam započela rad u službi, bila sam uplašena. Plašila sam se da me ljudi ne odbace. Ono što sam u to vreme radila bilo je manje prihvaćemo od žene za propovedaonicom danas. Zato sam pričala i ponašala se onako kako sam mislila da se od mene očekuje. Problem je bio što sam time pokušavala da steknem naklonost kod ljudi, ali nisam uspela. Pokušavanje da se svidite drugima nije samo naporno, već je i besmisleno. Što se više trudiš, sve je manje ljudi oko tebe. U to vreme nisam ništa znala o nadnaravnoj naklonosti. Nisam znala da je ta naklonost deo milosti. U stvari, u Novom zavetu na engleskom jeziku, reči milost i naklonost su prevedene sa iste grčke reči. Dakle, Božija milost je Božija naklonost. Božija milost čini da se u našem životu dogode stvari koje treba da se dogode. Milost je Božija sila koja nam je data kroz veru da učinimo ono što sami ne možemo. Naklonost ne primamo ljudskom snagom, već silom Svetog Duha. Kroz Božijeg Duha pronalazimo naklonost kod Boga i ljudi.

Svakog dana izgovaraj da veruješ da uživaš naklonost kod Boga i da ti On daje naklonost kod ljudi! (Priće 3:4)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon