Ne zadovoljavaj se prosečnim

Ne zadovoljavaj se prosečnim

‘’A onome koji svojom silom, koja u nama deluje, može da učini neuporedivno mnogo više nego što smo mi u stanju da zamolimo ili da pomislimo.’’ —Efescima 3:20

Bog voli da koristi obične ljude koji imaju nesvakidašnje ciljeve i vizije. To je ono što sam ja – obična osoba sa vizijom koja pokreće moju odlučnost. Ali samo zato što sam obična to ne znači da se zadovoljavam prosečnim. Ne volim tu reč. Ne želim i ne nameravam da budem prosečna. Ne služim Bogu koji je prosečan, prema tome, ne želim da verujem da moram da budem prosečna – a nemoj ni ti. Božija Reč nam pokazuje da Bog svakoga može snažno da upotrebi. Što smo bliži Bogu, veća je verovatnoća da ćemo činiti velike i moćne stvari koje će čak i nas ostaviti bez daha. Ako verujemo da može da nas upotrebi i ako budemo dovoljno smeli da imamo nesvakidašnje ciljeve i vizije, Bog će učiniti silne stvari u nama i kroz nas. ”Nesvakidašnji cilj” je nešto što je nemoguće ostvariti bez Boga – to je iznad svega na šta bismo mogli da se usudimo da se nadamo, tražimo ili mislimo, prema Njegovoj velikoj sili koja deluje u nama. To je ono što će Bog učiniti u našem životu ako odlučimo da se ne zadovoljavamo prosekom.


Budi odlučan da proširiš svoju veru za nešto veliko. Možemo izabrati da budemo obični ljudi sa nesvakidašnjim ciljevima.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon