Otkupljen Isusovom krvlju

Otkupljen Isusovom krvlju

‘’U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove misloti.’’ —Efescima 1:7

Kaži ovo naglas: ”Otkupljen sam i očišćen od greha; Bog me je učinio svojim.” Slobodan si od greha i sve ”smrti” koju on nosi sa sobom. Briga, strepnja i strah su oblici smrti. Svađa, ogorčenost, nezadovoljstvo i neopraštanje su, takođe, oblici smrti. Isusova krv je jedini protivotrov za smrt. Isusova krv je dragocena pred Bogom, zato i nama treba da bude. Kada nam je nešto dragoceno onda to štitimo, pažljivi smo sa tim i ne želimo da ga izgubimo. Isusova krv je dragocena i zahvaljujući njoj možemo da budemo blizu našeg Nebeskog Oca. Njegova žrtva je uklonila veo između Boga i čoveka i sada imamo slobodan pristup i priliku da budemo bliski sa Bogom (Jevrejima 10:18-22). Isusova krv nas čisti od greha i uvek će (1 Jovanova 1:9). Njegova krv je poput moćnog sredstva za čišćenje. Baš kao što naša krv ima funkciju da nas štiti od otrova, Isusova krv nas neprekidno čisti od svakog greha.

Veruj u moć Isusove krvi koja te neprekidno čisti od svakog greha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon