Živeti slobodno

Živeti slobodno

‘’Nije Bog svoga Sina poslao u svet da svet osudi, nego da se svet kroz njega spase.’’ —Jovan 3:17

Jedno od oružja koje neprijatelj koristi da bi učinio da se osećamo loše je osuda; osuda je često uzrok obeshrabrenosti. Prema Božijoj Reči, mi koji smo u Hristu Isusu više nismo pod osudom jer nismo više krivi. Ipak, često sami sebe osuđujemo. Dok nisam razumela Božiju Reč veliki deo života sam živela osećajući krivicu. Da me je neko pitao zbog čega osećam krivicu, ne bih znala da odgovorim. Sve što sam znala je da me je sve vreme pratio osećaj krivice koji nisam znala da objasnim. Bog mi je pokazao život bez krivice i osude. Pokazao mi je da osim što treba da primimo oproštaj od Njega, treba da oprostimo i sami sebi. Treba da prestanemo da bijemo glavom zbog nečega što nam je On oprostio i zaboravio (Jeremija 31:24, Dela 10:15). Verujem da je gotovo nemoguće da se čovek obeshrabri ako svoj um drži pod kontrolom. Zato nam je u Isaiji 26:3 rečeno da će nas Bog držati u savršenom miru ako svoj um zadržimo na Njemu.

Bog ima nove stvari za tebe ali ih nikada nećeš videti ako živiš u prošlosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon