Pouzdanje kroz Hrista

‘’Jer, mi smo obrezanje, mi koji služimo Božijim Duhom i hvalimo se Hristom Isusom i ne uzdamo se u telo.’’ Filipljanima 3:3

Pravo samopouzdanje nikada ne potiče od toga kako se osećamo, da li možemo ili ne možemo da uradimo nešto – dolazi od otkrivenja ko smo u Hristu. Kada postanemo svesni koliko nas Bog voli i kada primimo isceljenje od boli iz prošlosti, tada više nećemo osećati potrebu da svoju sigurnost i samopouzdanje zasnivamo na telesnim stvarima.

Godinama sam se borila sa nedostatkom samopouzdanja jer nisam imala fakultetsku diplomu, kao i mnogi propovednici koje poznajem. Srećom, kako sam se fokusirala na Božiju bezuslovnu ljubav prema meni, naučila sam da svoje pouzdanje zasnivam na onome što Njegova Reč govori o meni – pravedna sam u Bogu kroz Hrista Isusa (vidi Drugu Korinćanima 5:21).

Bog želi da ti da istinsko samopouzdanje tako što će da isceli stvari iz tvoje prošlosti koje su pokvarile sliku koju imaš o sebi. Kada se sa Bogom fokusiraš na dobre stvari u tebi, umesto na one loše, počećeš da hodaš u samopouzdanju koje potiče od prebivanja u Njemu.

Početak molitve:

Bože, pomozi mi da razumem ko sam u Hristu i da primim Tvoje isceljenje u umu i emocijama. Biram da svoje pouzdanje stavim u Tebe!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon