Primi Božiju ljubav

Primi Božiju ljubav

”…jer se Božija ljubav već izlila u naše srce kroz Svetoga Duha, koji nam je dat.” —Rimljanima 5:5

Biblija nas uči da se Božija ljubav izlila u naša srca kroz Svetog Duha koji nam je dat. To znači da Gospod kroz Svetog Duha prebiva u našem srcu zbog naše vere u Njegovog Sina Isusa Hrista. On sa sobom donosi ljubav jer je Bog ljubav (1. Jovanova 4:8). Važno je da se zapitamo šta radimo sa Božijom ljubavlju koja nam je besplatno data. Da li je odbacujemo jer ne mislimo da smo dovoljno vredni da bismo bili voljeni? Da li verujemo da je Bog poput ljudi koji su nas odbacili i povredili? Ili primamo Njegovu ljubav verom, verujući da je On veći od naših neuspeha i slabosti? Uz Božiju pomoć možemo da volimo sebe – ne na sebičan način, već na način koji potvrđuje da smo Božija stvorenja koja su suštinski dobra i ispravna.
Ovo je Božiji plan: da primimo Njegovu ljubav, da volimo sebe na zdrav način, da volimo Boga, a onda i sve ljudi koji uđu u naš život.

Kada nam Bog pokaže svoju ljubav, pokušava da započne talas kojim će blagosloviti nas ali i mnoge druge ljude.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon