Pusti prošle greške

Pusti prošle greške

‘’Zato sada nema osude za one koji su u Hristu Isusu.’’ —Rimljanima 8:1

Velika je uteha znati da su Božije saosećanje i dobrota svakog jutra novi. Zahvaljujući Njegovoj velikoj ljubavi, Bog nam je omogućio da prošlost nema moć nad nama. Ne moraš da živiš u krivici i osudi zbog grešaka iz svoje prošlosti; možeš da živiš sa nadom u svetlu budućnost koja je pred tobom. Božiji deo je da nam oprosti, a naš da primimo Njegov dar oproštenja, milosti i novog početka. Mnogo ljudi se pita kako Bog može da im oprosti kada su učinili toliko loših stvari. Ali istina je da Bog pobeđuje i čini mnogo više od onoga što bismo ikada mogli da zamislimo (Efescima 3:20). Kada tražimo oproštaj od Boga, On je veran i pravedan i pružiće nam to. On nas neprestano čisti od svake nepravde (1. Jovanova 1:9). Rečeno nam je da smo nova stvorenja kada stupimo u odnos sa Hristom (2. Korinćanima 5:17). Stare stvari prolaze i imamo priliku za nov početak. Postajemo nova duhovna glina sa kojom će Bog raditi. On nam daje novi početak – na nama je da pustimo prošlost i krenemo napred sa Bogom.


Ne dozvoli da te greške iz prošlosti sputavaju i kvare budućnost koja je pred tobom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon