Razboritost kakvu je Isus imao

Razboritost kakvu je Isus imao

’’Na njemu će počivati Duh Gospodnji – Duh mudrosti i umnosti, Duh saveta i moći, Duh spoznanja i straha od Gospoda.’’ Isaija 11:2-3

Isus je živeo svoj život s razboritošću. Njegova razboritost se nije zasnivala na površnim čulima tela – bila je rezultat Njegovog bliskog odnosa sa Nebeskim Ocem.

Isti ovaj dar razboritosti je dostupan tebi i meni kroz naš odnos sa Bogom.

Kako on funkcioniše? Pre nego što bilo šta učiniš, proveri sa svojim duhom da li je uredu to što planiraš da uradiš. Ukoliko imaš mir, učini to. Ukoliko se osećaš uznemireno ili zbunjeno, sačekaj.

Na primer, jednom sam bila u tržnom centru i upravo se spremala da obavim kupovinu, ali pre nego što sam stigla do kase, osetila sam uznemirenost u svom duhu. Izgledalo je kao da mi Sveti Duh nagoveštava da ipak to ne učinim.

Dobra stvar kod ovakvih trenutaka je što svaki put kada odlučimo da poslušamo Svetog Duha, naš duh postaje jači u Bogu, i sve više se oslobađa Božija moć u našem životu da delujemo u plodovima Duha.

Sledi nagoveštaje Svetog Duha i imaćeš istu razboritost koju je Isus imao.


Početak molitve

Bože, ne želim da donosim odluke na osovu svojih površnih i sebičnih želja. Želim da živim u razboritosti i slušam nagoveštaje Svetog Duha. Daj mi mira da sledim tvoj put.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon