Samokontrola je primenljiva u svim oblastima

‘’Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi sa vama i biće u vama.’’ Jovan 14:17

Postoje neke poruke u Bibliji koje se odnose na sve – samokonrola je jedna od njih. Nije važno kakav problem imamo u životu, samokontrola je primenljiva u svim oblastima. Ako ne disciplinujemo sebe, naše emocije će vladati nama i naš život će biti van naše kontrole.

Praktikovanje samokontrole znači živeti umereno. Sve u životu zahtela kvalitetne odluke i disciplinu. Toliko naših problema je direktan rezultat nediscipline. Finansijski dugovi nastaju kada ne možemo da kontrolišemo svoju potrošnju novca, loše zdravlje nastaje kada ne možemo da kontrolišemo svoje navike u ishrani itd.

Ako si u situaciji u kojoj izgleda da ne postoji izlaz, možda ti je potrebna disciplina i samokontrola. Srećom, Bog nam je dao Svetog Duha da živi u nama i pomaže nam.

Ako si nanovo rođen, imaš Hristv Duh u sebi – koji je upotpunjen plodom samokontrole. Možda ga nisi razvio, ali znaj da je tamo. Imaš ono što je potrebno. Donesi odluku da ćeš da razvijaš samokontrolu kroz svoj odnos sa Svetim Duhom.

Početak molitve:

Bože, hvala Ti što si mi dao plod discipline i samokontrole. Snagom Tvog Duha u meni uradiću ono što me pozivaš da radim.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon