Šta misliš o sebi?

Šta misliš o sebi?

‘’Videli smo tamo i Nefilime, Anakove potomke potekle od Nefilima. Sami sebi smo izgledali kao skakavci, a tako smo izgledali i njima.’’ —Brojevi 13:33

U Brojevima 12 čitamo kako je Mojsije poslao dvanaest ljudi da odu u izvidnicu u Obećanu zemlju da vide da li je dobra ili loša. Desetoro njih se vratilo sa ”lošim izveštajem” kako Biblija to naziva (Brojevi 13:32). Rekli su Mojsiju da je zemlja dobra ali da u njoj žive divovi! Sebe su nazvali skakavcima što je značilo da sebe vide kao beznačajne i nesposobne da pobede neprijatelja. Strah od divova je sprečavao Božiji narod na uđu u zemlju koju im je Bog obećao. Nisu divovi porazili ove ljude već loša slika koju su imali o sebi. Videli su samo divove, nisu uspeli da vide Boga i nisu verovali da sa Njim mogu da urade ono što je trebalo. Jedino su Isus Navin i Kaleb imali ispravan stav. Kaleb je rekao Mojsiju i ostalom narodu: ”Hajmo odmah da pođemo i osvojimo Obećanu zemlju, mi to možemo” (Brojevi 13:30). Imali su stav onakav kakav je Bog želeo da imaju. Verovali su da je sa Bogom sve moguće. Bog je isplanirao veličanstvenu budućnost za sve Izraelce, baš kao i za nas, ali samo oni koji imaju ispravan stav prema Bogu i sebi će uživati u tom planu.

Bog nema lošu sliku o tebi; nemoj ni ti da je imaš!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon