Uhvati Božiju viziju pobede za svoj život!

Uhvati Božiju viziju pobede za svoj život!

‘’I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava a ne rep, i bićeš samo gore a nećeš biti dolje, ako slušaš zapovesti Gospoda Boga svojega, koje ti danas ja zapovedam, da ih držiš i tvoriš.’’ —Peta Mojsijeva 28:13

Doživela sam velike pobede u životu. Bog me je oslobodio od mnogih greha, okova i loših navika. Uzbuđenje koje sam doživela nakon oslobođenja je apsolutno neverovatno, i to je nešto što Bog želi da svi iskusimo.

Još uvek bijem bitke koje treba da zadobijem i borim se sa preprekama koje treba da nadvladam. Sigurna sam da si i ti u istoj situaciji, zato te ohrabrujem da danas odabereš jednu stvar sa kojim se boriš na kojoj ćeš početi da radiš.

Zatim, počni da gledaš sebe u pobedi koju danas možeš ostvariti kroz Hrista. Zamisli kako bi tvoj život izgledao kada bi doživeo oslobođenje.

Koristiću Petu knjigu Mojsijevu 28:13 kao podsticaj, ohrabrujem te da pročitaš celo poglavlje. U osnovi, kaže da ako smo poslušni Bogu, On će nas blagosloviti, a ako nismo, prokleće nas. Ovo je snažan podsticaj, zar ne?

Volim da dopustim Bogu da radi u meni kako bih pobedila stvari i sprečila neprijatelja da vlada nada mnom. U stvari, mislim da najuzbudljivije putovanje u životu započinje rečima: ‘’Bože, želim da se promenim, želim da ti ugodim.’’

Kada počnete da razmišljate na taj način, oslobodićete se te stvari sa kojom se borite i preći na drugu, zatim na treću, i uskoro ćete shvatiti da hodate u autoritetu koji imate u Hristu.

Ne živite život bez uzbuđenja koje se javlja zbog promena i napretka, u suprotnom ćete propustiti dobre stvari koje Bog može da učini kroz vas.

Odvojte danas vreme za razmišljanje o osobi kakva želite da postanete i sledite Božiju slobodu, jer jednog dana, kada kucne pravi čas, Bog i ti ćete ostvariti sve!


Početak molitve

Gospode, verujem da mogu da doživim Tvoju slobodu. Danas vidim sebe kao slobodnu osobu koja mogu da budem u Tebi. Osnaži me dok živim da Ti ugodim i hodam u autoritetu koji si mi dao.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon