Upoznaj Boga kao svog Oca

Upoznaj Boga kao svog Oca

‘’A on im reče: ‘Kada se molite, recite: Oče, neka je sveto ime tvoje, neka dođe Carstvo tvoje.’’ — Luka 11:2

Dugo godina sam molila molitvu Oče naš a da nisam poznavala Boga kao svog Oca. Nisam imala blizak odnos sa Bogom, u molitvi sam samo ponavljala reči koje sam naučila napamet. Ako želiš da budeš bliži Gospodu i da moliš delotvorne molitve, važno je da poznaješ Boga kao svog Oca. Kada su učeniti tražili od Isusa da ih nauči da se mole, naučio ih je onome što danas zovemo molitva Oče naš, koja predstavlja duhovnu riznicu principa za molitvu. Pre svega, Isus je započeo tako što ih je uputio sa kažu: ”Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje.” Isus im je pokazao privilegovan odnos koji je došao da pruži svakom verniku. Rekao im je da mogu da imaju odnos sa Bogom kao sa svojim Ocem. Ne pristupaj Bogu kao nekome koga se plašiš, razvijaj odnos sa Njim kao sa svojim Ocem. Blizak odnos će ti dati slobodu da se moliš za stvari koje ne bi tražio da imaš distranciran odnos sa Njim. Naš nebeski Otac nas voli i stalno nas drži na oku.

Nauči da uživaš u Bogu! Kada se moliš seti se da imaš Oca koji te sluša.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon