Živeti kao Hristos

Živeti kao Hristos

‘’Tada Bog reče: Hajde da načinimo čoveka na svoju sliku, sličnog nama. Neka ima vlast nad ribama u moru i nad pticama na nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim stvorenjima koja gmižu po tlu.’’ —Postanje 1:26

U Postanju 1:26 kada je Bog rekao ”Hajde da načinimo čoveka na svoju sliku”, ta slika se ne odnosi na fizičku sličnost, već na karakternu. Stvoreni smo da preuzmemo Njegovu prirodu, Njegov karakter, što se ogleda u Njegovom Sinu, Isusu. Najveći cilj svakog vernika je da postane sličan Hristu. To je naš najveći životni poziv. Uzbudljivo je znati da možemo da postanemo toliko bliski sa Gospodom da počinjemo da se nosimo sa situacijama na način na koji bi On to činio, kao i da se ponašamo prema ljudima poput Njega. Naš cilj je da želimo da radimo stvari onako kako bi ih Isus radio. On je naš primer. U Jovanu 13:15, nakon što je oprao noge svojim učenicima kao sluga, rekao im je: ”Dajem vam primer, tako da vi radite ono što sam ja vama učinio.” Svaki dan, na sve moguće načine gledaj na Isusa i sledi primer koji je On dao u Božijoj reči.


Bog će milostivo nastaviti da radi sa svakim od nas sve dok ne dođemo do tačke kada ćemo se ponašati onako kako bi se Isus ponašao.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon