మీ సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి మరియు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయండి

మీ సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి మరియు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయండి

“మీరేమి చేసినను అది మనుష్యుల నిమిత్తము కాక ప్రభువు (ఆత్మ) నిమిత్తమని మన స్ఫూర్తిగా చేయుడి,” -కొలొస్సయులు 3:24

దేవుడు తన గొప్ప శక్తితో మిమ్మల్ని సృష్టించినట్లు మీరు తెలుసుకుంటారు, కానీ అక్కడే మీరు ఆపలేరు. మీరు మీ సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి.

అనేకమంది ప్రజలు వారి సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయటానికి ఏమి చేయటం లేదు కాబట్టి సంతోషంగా లేరని నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు మీ సంపూర్ణమైన అభివృద్ధిలో మీ సామర్థ్యాన్ని చూడాలనుకుంటే, ప్రతిదీ పరిపూర్ణంగా ఉండేంత వరకు ఆగవద్దు. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయండి. మీ ముందు ఉన్నదాని మీద  మీ చేయి వేయడం ప్రారంభించండి.

దానితో ఏదో చేయటం ద్వారా మీరు మీ సామర్థ్యాన్ని కొంత రూపంలో ఇవ్వాలి. ఒక క్రొత్త అవకాశాన్ని ప్రయత్నించడానికి మీ హృదయంలో ఒక కోరిక ఉంటే, దాన్ని బయటికి లాగి, దాన్ని దేవుడు మీకు బహుమతిగా ఇచ్చినట్లయితే తెలుసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నించకపోతే మీరు చేయగల సామర్థ్యాన్ని మీరు ఎప్పటికీ కనుగొనలేరు.

మీరు మీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి విశ్వాసం యొక్క ఒక దశను తీసుకొని మీరు భయాలను అడ్డుకోవాలని నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. దేవుని పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్లగొట్టుతుంది, కాబట్టి మనము వైఫల్యముతో భయపడి లేదా పొరపాటున కుంటి జీవితం జీవించ కూడదు. మరియు మీ సుపరిచితమైన సౌకర్యములో ఉండడానికి సురక్షితంగా అనిపించవచ్చు, కానీ మీ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో మీరు విజయవంతం కాలేరు లేదా మీరు చేస్తున్న దానిలో నెరవేరుతుంటారు. కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడని మీరు భావిస్తున్నారనే దాని నుండి బయటకు వచ్చి ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి.

నీవు దేవుడిచ్చిన సామర్ధ్యముతో నిండివున్నావు, మరియు దేవుడు మీరు ఎప్పుడూ ఊహించలేని దాని కంటే మీ జీవితంలో ఎక్కువ చేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి మీ సహకారం అవసరం. ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా ఒక అడుగు తీసుకొని ఆయనను సేవించండి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నేను ప్రతిదానిలో, నేను హృదయపూర్వకంగా మీకు సేవ చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. మీరు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప సామర్ధ్యాన్ని పెంపొందించుకుని, చర్య తీసుకోవటానికి మరియు చర్య తీసుకోమని నాకు ప్రోత్సహించినందుకు ధన్యవాదాలు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon