Isinqumo Esibalulekile Kakhulu Okudingeka Ukuthi Usenze (555 KB)

Ngithanda ukukhuluma nawe ngesinqumo esibaluleke kakhulu. Eqinisweni, lesi yisinqumo esibaluleke kakhulu ozobhekana naso. Lesinqumo sibaluleke kakhulu kunalapho ongakhetha ukuya khona esikolweni, nokuthi ufuna ukufundani, nokuthi ufuna ukushada bani, noma ukuthi uzohlalaphi. Lesinqumo simayelana nempilo engunaphakade. Chabangu ngalokho. Inguna phakade yisikhathi eside kakhulu.

Thwebula Ngensiza Yekhompyutha
sinqumo Esibalulekile Kakhulu
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon