Ukupholiswa Abazinhliziyo Ezophukileyo

Ku Krest ungazithembz, ugqwale injabulo, nokuba ngumqobi, ukuthi uthembeke, ube ngumngani kaNkulunkulu, noku funa ubuso buka Nkulunkulu.

Zivumele ngokwakho okushiwo nguNkulunkulu emazwini akhe ngawe. Uma wenza njalo, uNkulunkulu uzoqala ukusebenza empilweni yakho. Uzokuguqula enhlizweni ephukileyo, no kulimala, Nalapho ubusaba ukuba ngumngane othembekile wakhe, lowo wamthandayo.

Yebo, uNkulunkulu uyakuguqula. Uguqula izenzo zakho. Uguqula impilo yakho. uNkulunkulu uyakuthanda. Ungumuntu okhethekileyo. Isitha asifuni ukuthi uzwe ukuthi uthandwa nguNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyakuthanda.

Thwebula Ngensiza Yekhompyutha
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon