Օգնի՛ր ինձ. Ես ընկճված եմ

Շատերն ընկճվածության (տրամադրության անկուﬓերի) հետ կապված խնդիրներ ունեն: Ընկճվածության հիմքում ընկած պատճառները շատ են, և պայքարի տարբեր ﬕջոցներ կան դրանց դեմ: Մի մասն արդյունավետ է, մյուս մասը` ոչ: Մի մասն օգնում է ժամանակավորապես, բայց չի կարող մշտապես վերացնել այդ երևույթը: Բայց բարի լուրն այն է, որ Հիսուսը կարող է ոչ ﬕայն բուժել ընկճվածությունը, այլ նաև ընդﬕշտ ազատագրել դրանից: Նմանապես, Նա կարող է բժշկել ցանկացած այլ հիվանդություն:

Ներբեռնել
Օգնի՛ր ինձ. Ես ընկճված եմ
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon