Dievs mājo tevī

Dievs mājo tevī

“Palieciet Manī un Es – jūsos. [Dzīvojiet Manī, un Es dzīvošu jūsos.] (JĀŅA 15:4)

Kāpēc gan lai Dievs vēlētos dzīvot mūsos, un kā gan Viņš vispār to varētu? Galu galā, Viņš ir svēts, mēs esam vāji, saistīti miesā ar visiem tās trūkumiem un vājībām.

Atbilde ir vienkārša – Viņš mūs mīl un izvēlas mājot mūsos. Viņš to dara, jo ir Dievs; Viņš spēj darīt visu, ko vien vēlas, un Viņš izvēlas mājot mūsu sirdī. Šī Viņa izvēle nav balstīta labos darbos, ko mēs būtu veikuši; tā balstīta vienīgi Dieva žēlastībā, spēkā un labestībā. Ticot Jēzum Kristum, mēs kļūstam par mājvietu Dievam (kā Dievs to ir norādījis Bībelē).

Šodienas pantā ir uzsvērts, ka, lai piedzīvotu tuvību ar Dievu, mums ir jātic, ka Jēzus Kristus ir tas, ko Dievs ir sūtījis, lai šāda tuvība būtu iespējama. Ticība Viņam ļauj mums sadzirdēt Viņa balsi, saņemt savā sirdī Viņa Vārdu un sajust Viņa klātbūtni.

Vēl bez tā, ka ticam, ka Jēzus ir Dieva sūtītā dāvana cilvēcei, mums arī jātic, ka Jēzus upuris par mūsu grēkiem ir pietiekams, lai mēs varētu nonākt Dieva klātbūtnē. Pieņemot Jēzu kā savu Kungu un Glābēju, mēs kļūstam par Dieva mājām. Tieši tur Svētā Gara spēkā Viņš iesāk Savu brīnišķīgo darbu pie mums.


Dieva vārds šodienai: Pārliecinies, ka Dievs tavā sirdī jūtas kā mājās.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon