Dievs runās uz tevi ar gudrības vārdiem

Dievs runās uz tevi ar gudrības vārdiem

“(..) ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās [gudrības] lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bijību Tā Kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu. (Salamana Pamācības 2:3-5)

Šodienas pantos mēs tiekam mudināti meklēt gudrību un saukt pēc saprašanas, jo Dieva gudrība ir daudzreiz varenāka par jebkura cilvēka labākajām idejām. Dievs redz beigas jau no paša sākuma, Viņš redz cilvēka sirdi un motivāciju, un zina to, ko mēs nezinām. Gan risinot ikdienišķus sarežģījumus, gan cīnoties ar apjomīgu ienaidnieka uzbrukumu, tieši Dieva gudrība būs tā, kas nesīs uzvaru; un vienīgais veids, kā tikt pie šīs gudrības, ir lūgt to no Dieva.

Ļoti bieži, kad Dievs uz mums runā, Viņš atklāj gudrību. Tas varētu izpausties kā īpašs ieskats kādā situācijā vai arī skaidri norādījumi attiecībā uz to, kādus lēmumus labāk pieņemt. Viņš Savu gudrību var atklāt daudzos un dažādos veidos, un mums to vienmēr vajadzētu uztvert kā dārgu dāvanu.

Es iedrošinu tevi uztvert Dieva gudrību kā īpašu dārgumu, bez kuras nav iespējams iztikt, ja vēlies sev veiksmīgu dzīvi. Lai lūgšana Dievam pēc Viņa gudrības kļūst par tavu ieradumu ikvienā situācijā. Viņš to tev sniegs, un rezultāti tevi patiesi iepriecinās!


Dieva vārds šodienai: Neviena problēma nav par niecīgu, lai tās atrisināšanai nevajadzētu Dieva gudrību.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon