Mums ir vajadzīgs Svētais Gars

Mums ir vajadzīgs Svētais Gars

“Kunga Jēzus Kristus žēlastība (labvēlība un garīga svētība) un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība (kopība, dalīšanās un līdzdalība) lai ir ar jums visiem!” (2. KORINTIEŠIEM 13:14)

Pirms Jēzus nāves pie krusta, Viņš runāja ar Saviem mācekļiem un centās viņus sagatavot dzīvei bez Viņa. Viņš stāstīja, ka tad, kad Viņš dosies prom, Tēvs sūtīs Mierinātāju, Svēto Garu, Kurš mājos viņos – lai dotu padomu, palīdzētu, stiprinātu, aizlūgtu, aizstāvētu, pārliecinātu par grēku un apliecinātu taisnību. Jēzus apsolīja, ka Svētais Gars veidos ar ticīgajiem ļoti personīgas attiecības, vadīs visā patiesībā, kā arī nodos visu to, kas tiem pienāktos kā Jēzus Kristus līdzmantiniekiem (sk. Jāņa 16:7-15, Romiešiem 8:17).

Kā redzams, Dieva nolūks, sūtot mums Svēto Garu, bija izveidot ar mums tuvas atteicības, kā arī nodrošināt, ka varam saņemt visu, ko Viņš mums vēlas sniegt. Ja esam gatavi ļaut, ka Viņš mūs mierina, dod padomu, pamāca un dara visu citu, ko Dievs ir apsolījis, tad mums jāsāk ieklausīties Viņa balsī, jo viens no veidiem, kā Viņš mums kalpo, vada un palīdz, ir runājot ar mums.

Mēs nevaram iztikt bez Svētā Gara mūsu dzīvē, tāpēc Dievs Viņu ir pie mums sūtījis. Mūsu sadraudzība ar Viņu var būt tik tuva un dziļa, cik paši vēlamies. Atliek vien atrast laiku, ko pavadīt ar Viņu, lūgt, lai Viņš runā, un atvērt savu sirdi Viņa vārdiem.


Dieva vārds šodienai: Tavas attiecības ar Dievu var būt tik dziļas un tuvas, cik vien pats to vēlies.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon