Mūsu garīgais mantojums

Mūsu garīgais mantojums

“Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā.” — Romiešiem 8:29

Jēzus nāca uz šo zemi, lai kļūtu par nevainojamu, bezgrēcīgu upuri, jo mēs paši, šīs zemes ietvaros, nespējam būt nevainojami. Un, tieši pateicoties Viņa upurim, mēs katru dienu varam kļūt līdzīgāki Jēzum. Dzīvojot kā Jēzus, mēs saņemam arī savu garīgo mantojumu.

Nav iespējams vienas dienas laikā sākt dzīvot kā Jēzus; mēs visi kļūdīsimies. Galu galā, ja mēs būtu nevainojami, mums nebūtu vajadzīgs Pestītājs! Un tomēr – mums jāilgojas savā sirdī izbaudīt savu garīgo mantojumu. Tāpat mums jāiemācās uzticēties Dievam, zinot, ka Viņš mūs veido Sava Dēla, Jēzus Kristus līdzībā.

Efeziešiem 1:11-12 teikts: “Viņš ir tas, ar kura gādību (..) esam kļuvuši par mantiniekiem (..). [Lai] jau iepriekš savu cerību liktu uz Kristu [iepriekš uzticoties Viņam, mēs esam izvēlēti un izredzēti], lai tādejādi pagodinātu Dieva varenību.”

Tev ir dots mantojums, un Dievs vēlas, lai tu dzīvotu mierā un drošībā, ko sniedz apziņa par to, kas tu esi un kam piederi.

Vai tu uzticēsies Dievam un ļausi Viņam tevi mainīt katru dienu, darot tevi līdzīgāku Viņa Dēlam?


Lūgšanas piemērs

“Dievs, paldies par manu garīgo mantojumu Jēzū. Es uzticos Tev, zinot, ka dienu no dienas Tu mani veido Sava Dēla līdzībā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon