Ņem vērā klusos pamudinājumus

“Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! – kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi.” — Jesajas 30:21

Svētais Gars vēlas mūs vadīt, bet reizēm mēs tik ļoti ieciklējamies tikai uz “lielajiem” notikumiem, ka pat neapzināmies, cik bieži Viņš katru dienu runā tieši caur mazajiem pamudinājumiem.

Kādu dienu es biju ceļā uz mājām un biju nodomājusi apstāties, lai nopirktu kafiju, kad sajutu spēcīgu pamudinājumu piezvanīt savai asistentei un pajautāt, vai arī viņa vēlētos tasīti kafijas. Kad viņa pacēla klausuli, viņa teica – “Es te stāvu un prātoju, vai nevajadzētu izdzert kādu krūzi kafijas.”

Redzi, Dievs gribēja viņu iepriecināt, un Viņš gribēja to izdarīt caur mani. Es nedzirdēju skaļu balsi un neredzēju eņģeli vai vīziju. Manī vienkārši rosījās iekšēja nojauta, doma, ka vajadzētu arī viņai piedāvāt tasi kafijas.

Tieši tāpat Dievs vēlas svētīt cilvēkus arī tavā dzīvē. Es iedrošinu tevi šodien būt jūtīgam pret Dieva balsi. Seko klusajiem pamudinājumiem. Viņš runās uz tavu sirdi un vadīs pa īsto ceļu.

Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, es izvēlos šodien sevi apklusināt, lai varu sadzirdēt Tavus klusos pamudinājumus. Parādi, kā es varētu svētīt kādu citu.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon