Tas Kungs ir tavs spēks

“Beidzot – topiet stipri savā Kungā [saņemiet spēku, esot vienotībā ar Viņu] un Viņa varenajā spēkā [spēkā, ko sniedz Viņa nebeidzamā vara].” — Efeziešiem 6:10

Mums jāsaprot, ka sātana plānā ietilpst arī nodoms padarīt kristiešus vājus. Daniela 7:25 spilgti aprakstīta vīzija, ko skatīja pravietis Daniels: “Un viņš darīs vājus Visaugstākā svētos…”.

Tomēr Dievs vēlas tev dot drosmi. Romiešiem 8:37 kristiešiem dota priecīga vēsts – “Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.” “Pārpārim uzvarētāji” nozīmē, ka zinām, kurš uzvarēs, pat pirms vēl ir sākusies cīņa. Man tas patīk, vai ne tā?

Mēs varam savā sirdī apņemties caur lūgšanu un Viņa Vārdu saglabāt tik tuvas attiecības ar Dievu, ka nepārtraukti tiekam stiprināti Viņa apsolījumu spēkā. Tuvība ar Dievu rada spēcīgus kristiešus, kuri spēj pārspēt velnu!

Dzīvo pilnīgi pārliecināts par Dieva spēku un nebaidies no cīņām, kas var atklāt nogurušos karotājus un pagurušos svētos. Paliec stiprs Viņā un Viņa varenajā spēkā.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, tikai Tu esi mans spēks. Es neļaušu sātanam padarīt sevi par nogurušu kristieti, bet palikšu stiprs savā tuvībā ar Tevi.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon