Бурханы үгийг ууланд тунхагла

Бурханы үгийг ууланд тунхагла

Үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв та нар энэ ууланд «Дээш өргөгдөж тэнгист хаягд» гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй, харин хэлж байгаа чинь бүтнэ гэдэгт итгэвэл энэ нь биелэх болно. — Марк 11:23

Есүс, биднийг ууланд дээш өргөгдөж, тэнгист хаягдахыг тушаа гэж хэлэхдээ шийдвэр төгс мэдэгдэл хийсэн.

Бид ихэвчлэн «уулс» буюу бидний амьдралын сорилтын тухай ярьдаг. Харин Бурханы үг биднийг тэдэнтэй хэрхэн ярихыг зааварчилж байна. Ингэхдээ бид Бурханы үгээр тэдэнд хариулах ёстой.

Лук 4-р бүлэгт Сатан цөлд Есүсийг сорих үед Эзэн сорилт бүрт Бичээсээр хариу өгдөг. Тэр нүүр тулж ирсэн диаволын худал хуурмагийг Бичвэрээс удаа дараалан иш татаж няцаасан.

Бид энэ аргыг хэсэг хэрэглэж үзээд үр дүн нь тэр дороо харагдахгүй болохоор нь үгийг тулгамдсан асуудалдаа хэлж, хэрэглэхээ больж, эргээд өөрийн мэдрэмж, бодол санаагаа ярьж эхэлдэг. Тууштай шургуу зан бол биднийг ялалтад хүргэдэг амин чухал холбоос юм.

Үгийг тасралтгүй ярих нь аливаа асуудал эсвэл сөрөг нөхцөл байдлыг даван туулах хүч болдог бөгөөд нэн шаардлагатай зүйл юм. Юунд итгэж буйгаа мэдэж, эцсээ хүртэл итгэлдээ шийдэмгий бай.


Залбирлын эхлэл

Ариун Сүнс ээ, амьдралынхаа уулстай Таны үгээр ярихыг өдөр бүр надад сануулж байгаач. Гомдоллох эсвэл цөхрөлд автах бүртээ Таны үгийг зоригтойгоор ярихыг надад сануулаач. Танд итгэх итгэл дээрээ бат зогсож, уулсыг хөдөлгөхөд туслаач!

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon