Түүний нэрээр залбирах нь

Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар Эцэгээс нэрээр минь [Намайг бүрэн дүүрэн төлөөлж буй] юу ч гуйсан Тэр та нарт өгнө. Одоо болтол та нар нэрээр минь юу ч гуйгаагүй. Гуйгтун, баяр баясгалан (сэтгэл ханамж, баяр жаргал) чинь дүүрэн болохын тулд та нар хүлээн авна. Иохан 16:23–24

Отгон хүүг маань сургуульд явдаг байхад Дэйв бид хоёрыг Бурханы үгийг хуваалцахаар аяллаар явсан хойгуур түүнийг гэрт хардаг хүмүүс байв. Биднийг байхгүй үед, шаардлага гарвал хүүг маань эмчид үзүүлэхийн тулд тэд биднийг төлөөлж, бидний оронд, бидний өмнөөс шийдвэр гаргах эрхтэй гэдгийг баталсан итгэмжлэлд гарын үсэг зурах хэрэгтэй байсан.

Есүс дагалдагчдынхаа төлөө яг үүнийг хийсэн бөгөөд нь Түүнд итгэсэн, итгэх бүх хүнд энэ итгэмжлэлийг өгсөн. Түүний нэрээр залбирвал Бурхан бидэнд хариулна гэж хэлсэн. Энэ бол Түүний нэр дор та бидэнд соёрхсон эрх мэдэл юм.

Түүний нэр Түүнийг орлодог, төлөөлдөг. Бид Түүний нэрээр залбирах нь Тэр Өөрөө залбирч байгаатай адил юм. Энэ онцгой эрх итгэхэд дэндүү гайхамшигтай санагдана! Гэвч үүнийг нотлох Бичээс бидэнд байгаа тул бид үүнд итгэж болно. Тиймээс муу нэгнийг ялан дийлж, энэ ертөнцөд Бурханы ерөөл ивээлийг авчрахын тулд Есүсийн нэрийн эрх мэдлийг ашиглаарай.

Залбирлын эхлэл

Та намайг сонсож, хариулахад бэлэн гэдгийг мэдэж, Есүсийн нэрээр зоригтойгоор залбирч байна. Бурхан минь. Таны Хүүгийн нэрээр залбирах гайхамшигт онцгой эрхийн төлөө Танд талархаж байна.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon