Boża miłość nie opiera się na uczuciach

207. Boża miłość nie opiera się na uczuciach

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. List do Rzymian 5: 5 (BT)

Ludzka miłość nie może być bezwarunkowa, jak bezwarunkową jest miłość Boga. Lecz jako wierzący w Jezusa Chrystusa mamy w sobie cząstkę tej Bożej miłości. Możemy pozwolić jej, by wypływała z nas swobodnie, nie wymagając spełnienia żadnych warunków. Nasza miłość zawodzi, ale nie miłość Boga. Nasza miłość jest skończona, lecz Boża miłość trwa wiecznie.

Czasami dochodzę do wniosku, że choć sama z siebie nie mogę kochać jakiejś osoby, to jednak Boża miłość uzdalnia mnie do tego i dzięki niej potrafię się zmusić do miłości. Prawdziwa, Boża miłość nie opiera się na uczuciach – opiera się ona na decyzjach i aktach woli. Jej myślą przewodnią nie jest to, czy dana osoba zasługuje, czy też nie zasługuje na miłość. Boża miłość uzdalnia nas do kochania innych ludzi bez ciągłego zadręczania się pytaniami, czy na to zasługują.

Ludzka miłość wynika z uczuć. Kochamy ludzi dlatego, że są dla nas dobrzy, albo że pierwsi nas pokochali. Ten rodzaj miłości pojawia się i przemija.

Z Bożą miłością jest zupełnie inaczej. Jej fundamentem jest Bóg, i nic prócz Niego samego. Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako Zbawiciela, Boża miłość zostaje wlana do naszych serc dzięki mocy Ducha Świętego. Jeszcze dziś przelej Bożą miłość na innych.

Modlitwa

Boże, moja miłość może się wyczerpać, lecz Twoja – nigdy. Dalej będę czerpać ze źródła Twojej nieskończonej miłości, dzięki czemu będę mógł przekazywać ją innym ludziom, nie skupiając się na tym, czy są tego godni, czy też nie. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon