Poznaj Jezusa

Poznaj Jezusa

Gdy zaczynasz uczyć się i poznajesz Jezusa, zaczynasz niezwykłą podróż, w której odkrywasz Boży plan dla twojego życia. List do Rzymian 3:23 tak to ujmuje: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej…”.

Kiedy mówimy o poznaniu Jezusa chodzi nam o to, iż uznajesz, że potrzebujesz Go w swoim życiu, wierzysz w to, co dla ciebie zrobił i przyjmujesz Jego niezwykły dar.

Musisz mieć świadomość, że nie możesz żyć sam dla siebie, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Zbawiciela.

Kiedy poznajesz Jezusa, przyjmujesz Boży dar zbawienia i następuje wtedy niezwykła wymiana. Ty oddajesz Mu swoje stare grzeszne życie, a On daje ci wszystko, co dla ciebie przygotował.

Możesz tego jeszcze nie wiedzieć, ale Bóg ma niezwykły plan na twoje życie. Poznanie Jezusa to początek wspaniałej wędrówki.

„Bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. —Ewangelia Jana 3:16

Modlitwa

W Liście do Rymian 10:9 czytamy: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.

 

Jeżeli Jezus dotyka cię i jesteś gotowy na osobistą relację z Nim, módl się głośno tymi słowami:

 

„Jezu, wiem, że zgrzeszyłem i potrzebuję Zbawiciela. Wierzę, że gdy poszedłeś na krzyż, zrobiłeś to dla mnie, ze moje grzechy. Przyjmuję Twój dar zbawienia i oddaję Ci moje życie. Dziękuję Ci teraz za świadomość Twojego zbawienia i przebaczenia. Pomagaj mi zrozumieć co to znaczy żyć dla Ciebie każdego dnia. Amen.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon