Podążaj za Duchem

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność. 2 List do Koryntian 3:17

Chociaż poruszyłam już temat legalizmu jako czynnika blokującego życie pod przewodnictwem Ducha Świętego, chcę go bardziej szczegółowo rozwinąć, bo uważam, że to ogromna przeszkoda w słuchaniu Boga.

Nie wierzę, że będziemy mogli doświadczać radości, jeśli nie będziemy prowadzeni przez Ducha Bożego. Duch nie może nas też prowadzić, gdy jednocześnie żyjemy pod prawem. Legalistyczna mentalność mówi, że każdy musi robić wszystko tak samo, przez cały czas. Ale Duch Boży prowadzi nas indywidualnie i często w wyjątkowy, twórczy sposób.

Słowo Boże mówi wszystkim to samo, to nie jest kwestia prywatnej interpretacji (zob. 2 P 1:20). Oznacza to, że Słowo Boże nie mówi jednej rzeczy jednej osobie, a czegoś innego innym ludziom. Natomiast bezpośrednie przewodnictwo Ducha Świętego jest sprawą indywidualną.

Bóg może skłonić jedną osobę do niejedzenia cukru, ponieważ mogłoby to wywołać u niej problemy zdrowotne. To nie znaczy, że nikt nie może jeść cukru. Ludzie, którzy są legalistyczni, próbują na podstawie Słowa Bożego tworzyć prawo i nakazywać przestrzeganie go innym ludziom.

Kiedyś usłyszałam, że zanim Jezus się urodził, uczeni w Piśmie i faryzeusze zamienili Dziesięć Przykazań w dwa tysiące zasad, których ludzie powinni przestrzegać. Wyobraź sobie, że próbujesz żyć zgodnie z takim prawem. To jest niewola!

Jezus przyszedł na świat, żeby uwolnić jeńców. Nie po to, żeby dać nam wolność do robienia tego, co chcemy, ale uwolnił nas od legalizmu i teraz możemy podążać za Duchem Świętym na wszystkie twórcze, osobiste sposoby, które On nam wskazuje.

DZISIEJSZE SŁOWO DLA CIEBIE:

Zaufaj Duchowi Świętemu, że do ciebie przemówi i poprowadzi cię przez życie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon