Pamięć o dawnych zwycięstwach

Pamięć o dawnych zwycięstwach

„Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, niech Pan będzie z tobą!” 1 Ks. Samuela 17:37 (BT)

Gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, często wpadamy w czarnowidztwo. Aby przetrwać ciężki czas musimy porzucić negatywne myśli na rzecz zdrowego, pozytywnego myślenia.

Bóg chce zabrać cię w „podróż prawdy”. Czyni to, skłaniając cię do rozważania Jego słowa, które wydaje niesamowite owoce. Czytanie Biblii pomoże ci oczyścić się ze złych myśli i dostrzec dobre strony w każdej sytuacji.

Pozytywne myślenie to potężne narzędzie, a kluczem do niego bywa po prostu przypomnienie sobie minionych sukcesów. Kiedy Dawid mierzył się z gigantycznym Goliatem, przypominał sobie pokonanego w przeszłości lwa oraz niedźwiedzia, a to wspomnienie wlało w jego serce odwagę.

Jeśli właśnie przechodzisz przez trudny okres, pozwól że przypomnę ci, iż prawdopodobnie nie jest to pierwsze wyzwanie, któremu stawiasz czoła. Przetrwałeś poprzednie (i pewnie wyniosłeś z niego cenną naukę) i to również przetrwasz. Tak jak Dawid przypomnij sobie wcześniejsze sukcesy. Następnie otwórz Biblię i zobacz, co na temat zmagań i trudności mówi Bóg. Lepsze dni już nadchodzą. Pan będzie z Tobą – obiecuje ci to!

Modlitwa

Boże, czasami mam wrażenie, że nie jestem w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej, ale w przeszłości wybawiłeś mnie z różnych trudności i wiem, że znowu możesz to zrobić. Pomóż mi podtrzymać pamięć o minionych zwycięstwach i myśleć pozytywnie o mojej obecnej sytuacji. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon