Krew Jezusa

Krew Jezusa

„Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym”. 1 List do Koryntian 15:45 (BW)

Pojęcie krwi Jezusa może być dla pewnych osób skomplikowane, lecz jeśli nie będziemy prawidłowo go pojmować, nie będziemy również mogli korzystać z jej mocy.

Kiedy Adam zgrzeszył, przekazał swój grzech potomkom, wraz ze swoją krwią. Dawid uznał tę prawdę w Ks. Psalmów 51:7: Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja (BW).

Misją Jezusa było uratowanie rodzaju ludzkiego, odkupienie wolności i przywrócenie nas do pierwotnego stanu. Jak mógłby uczynić za pomocą krwi, naznaczonej grzechem?

W 1 Liście do Koryntian 15:45 Jezus nazwany jest ostatnim Adamem. Jako że został urodzony z Boga, nie zaś z człowieka, w Jego krwi znajduje się życie, a kiedy jest ono odpowiednie, wówczas życie w krwi Jezusa pokonuje śmierć, która jest w nas na skutek grzechu.

Bóg chce przywrócić nas do miejsca Swojej władzy, które nam się należy. Poczynił już ku temu wszelkie przygotowania. Moglibyśmy powiedzieć, że Pan przypieczętował umowę. Cena odkupu została opłacona w całości. Zostaliśmy wykupieni za konkretną cenę – była nią drogocenna krew Jezusa.

Modlitwa

Boże, zostałem odkupiony i uwolniony dzięki krwi Jezusa. Choć grzech był mi przyrodzony, to krew Jezusa mnie oczyściła. Dziękuję Ci, Panie! Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon