Żyj na świecie, nie ale bądź ze świata!

Żyj na świecie, nie ale bądź ze świata!

„Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata”. Ew. Jana 17: 15 – 16 (BT)

Mnóstwo ludzi żyje obecnie w ciągłym przemęczeniu, nadwyrężając się do granic wytrzymałości, czego efektem jest to, że znajdują się na skraju załamania. Nawet powietrze zdaje się być ciężkie od wszelkiego rodzaju stresu, napięcia, zniechęcenia i negatywizmu. Na szczęście my, chrześcijanie, którzy żyjemy na świecie, zgodnie z 17 rozdziałem Ew. Jana nie jesteśmy ze świata. Nie musimy działać według ziemskich zasad i reagować jak reszta ludzi. Nasze zachowanie i podejście do wszystkich spraw powinno być skrajnie odmienne. Odpowiedzią świata na trudności jest niepokój i zniechęcenie, ale w Ew. Jana 14: 27 Jezus powiedział, że skończyć z gorączkowaniem się, niepokojem i denerwowaniem (AMP).

Powyższy werset świadczy o tym, że nasze nastawienie powinno różnić się od tego, jakie prezentuje świat. Zauważyłam, że właściwe nastawienie i odpowiednie podchodzenie do różnych spraw mogą całkowicie odmienić naszą sytuację. Przez odpowiednie nastawienie otwieramy przed Bogiem drzwi do nadprzyrodzonego działania i udzielenia nam pomocy. Prawidłowa postawa jest tym, co pozwala ci żyć w świecie i równocześnie nie być jego częścią, nawet jeśli rzeczywistość świata otacza cię ze wszystkich stron.

Pamiętaj, że Jezus pozbawił świat mocy krzywdzenia nas, a ponieważ jesteśmy w Chrystusie, możemy mierzyć się z życiowymi wyzwaniami w sposób pełen spokoju i pewności.

Modlitwa

Boże, powiedziałeś, że choć żyję w świecie, to nie muszę być jego częścią. Dziś przyoblekam się w Twoją postawę i sposób myślenia. Postanawiam, że nawet jeśli będę osaczony przez ten świat, odpowiem mu Twoim pokojem i umysłem Chrystusa. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon