Bëhu Një Adhurues I Vërtetë

Bëhu Një Adhurues I Vërtetë

Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë do ta adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse Ati kërkon të tillë si adhurues të tij. (GJONI 4:23)

Bota shpesh e konsideron adhurimin si “fe”, e cila nuk mund të jetë më larg nga koncepti biblik i adhurimit. Kur njerëzit pyesin: “Ku adhuroni?” ata shpesh duan thjesht të dinë se ku shkojmë në kishë. Kur lexojmë për adhurimin në Bibël, ne po lexojmë për një marrëdhënie personale me një Zot me të cilin mund të flasim dhe që na flet. Ne po lexojmë për intimitetin shpirtëror dhe shprehjet pasionante të përkushtimit nga njerëzit që e duan dhe e adhurojnë Perëndinë me gjithë zemrën e tyre. Ky është adhurimi i vërtetë – lloji që del nga ne kur kemi zell dhe entuziazëm për Perëndinë në jetën tonë.

Sipas vargut të sotëm, Perëndia po kërkon adhurues të vërtetë, të sinqertë të cilët do të adhurojnë Atë vërtetë me gjithë zemrat e tyre.

Gjithmonë më ka trishtuar fakti që Zoti duhet të kërkojë adhurues të vërtetë. Unë mendoj se duhet të jetë me bollëk prej nesh! Por më duket interesante që Ai nuk dëshiron që kushdo ta adhurojë Atë; Ai dëshiron adhurues të vërtetë dhe të sinqertë. Ai nuk po kërkon njerëz që do ta adhurojnë Atë nga frika ose detyrimi, por nga një marrëdhënie dashurie.

Adhurimi i vërtetë është shumë më tepër sesa thjesht pjesëmarrja në shërbesat e kishës dhe këndimi i këngëve. Ne duhet ta adhurojmë Perëndinë me gjithë jetën tonë, duke bërë gjithçka që bëjmë për të dhe përmes Tij. Adhurimi i sinqertë vjen na marrëdhënia personale me Perëndinë dhe kjo na bën të ndjeshëm për të dëgjuar zërin e Tij.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Mos adhuroni nga frika; adhuroni nga dashuria.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon