Ako bojovať dobrý boj

Ako bojovať dobrý boj

Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a [pre ktorý] si vyznal dobré vyznanie [viery] pred mnohými svedkami.
– 1. TIMOTEOVI 6:12

Máme bojovať dobrý boj viery proti nepriateľovi – no ako to vyzerá prakticky? Tu je šesť kľúčových stratégií:

  1. Rozmýšľaj agresívne. Pripravuj sa na boj ako generál, plánuj a kalkuluj, ako zajať a poraziť nepriateľa.
  2. Modli sa vrúcne. Židom 4:16 nás inštruuje, aby sme pristupovali k Božiemu trónu s dôverou a s odvahou. Choď za Ním s dôverou a povedz Mu, čo potrebuješ.
  3. Hovor nebojácne. 1. Petra 4:11 hovorí: „Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo…“ Ty a ja máme duchovný hlas, ktorý rozkazuje silám nepriateľa.
  4. Dávaj hojne. Spôsob akým dávame, je spôsob, akým prijímame (pozri Lukáš 6:38). Ži život štedrosti.
  5. Pracuj odhodlane. Na čokoľvek siahne tvoja ruka, rob to celou svojou silou (pozri Kazateľ 9:10). Posilni sa v Duchu Svätom a prácu dokonči.
  6. Miluj bezpodmienečne. Ako Božie deti musíme milovať ostatných tak, ako Boh miluje nás – bezpodmienečne a obetavo.

Rob tieto kroky a ak príde nepriateľ, budeš naplnený Božou mocou – a budeš neprekonateľný.


Modlitba

Pane, nechcem zaostať a minúť boj viery, do ktorého si ma povolal. Počas toho ako sa pohýnam dopredu, ukáž mi, ako použiť týchto šesť stratégií v boji s nepriateľom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon