„Rozprávať čisto“

„Rozprávať čisto“

Hovoriť mnoho nie je bez hriechu; ale ten, kto zdržuje svoje rty, má rozum. – PRÍSLOVIA 10:19

Všetci sa musíme naučiť, ako ustanoviť a udržať hranice svojimi slovami. Príslovie 10:19 hovorí: „Hovoriť mnoho nie je bez hriechu; ale ten, kto zdržuje svoje rty, má rozum.“ Inak povedané, ľudia, ktorí veľa rozprávajú, sa často dostanú do problémov.

Nakoľko naše slová majú veľkú moc, ty aj ja sa potrebujeme naučiť hovoriť len to, čo sa má. Rada to nazývam „rozprávať čisto“. Pri výplate väčšina z nás dostane čistú mzdu – všetko, čo má byť odrátané z hrubej mzdy sa odrátalo.

Rovnaký princíp môžeme aplikovať aj pri našom prejave.

Mal by si z prejavu odstrániť určité slová skôr, ako vyjdú z tvojich úst. To zahŕňa negatívne konštatovania, klebety, neúprimné lichotenie, sarkazmus, hrubé vtipkovanie alebo byť zábavným neslušným spôsobom. Namiesto toho sa rozhodni rozprávať dobre o iných, hľadaj a zameraj sa na ich dobré vlastnosti. Budú vďační a povzbudení a ty sa nedostaneš do problémov!


Modlitba

Pane, chcem „rozprávať čisto“ a zostať mimo problémov. Posilňuj a povzbudzuj ma, aby moje slová boli v rámci Tvojich hraníc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon