Boh používa rôznych ľudí

Boh používa rôznych ľudí

„A on dal [On sám ustanovil a dal nám ľudí] jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho.“ (EFEŽANOM 4:11-12)

Jedným zo spôsobov, ako k nám Boh rozpráva, je prostredníctvom ľudí. Niekedy sú týmito ľuďmi priatelia alebo členovia rodiny, niekedy sú to pastori, učitelia, evanjelisti, apoštoli a proroci, ktorých On dáva do našich životov. Boh obdarúva týchto ľudí špeciálne na to, aby pomáhali a budovali veriacich, ako dnešný verš hovorí: „… na zdokonaľovanie svätých…“.

Jedným z darov, ktoré mi Boh dal, je dar vyučovať Jeho Slovo. Hoci môj dar vyučovania bol pre môj život veľkým požehnaním, Boh ho v skutočnosti do mňa vložil v prospech iných. Niektorí ľudia sa z nejakého dôvodu rozhodnú, že ma nemajú radi, nemajú radi spôsob akým vyučujem alebo neveria, že ma Boh povolal slúžiť. Keď to robia, uhášajú prácu, ktorú by Duch Svätý mohol urobiť v ich životoch, nie skrze mňa, ale skrze dar, ktorý mi On sám dal, aby skrze mňa prúdil.

To, čo platí o mne, platí tiež aj o ostatných služobnostiach. Boh do nich vložil cenné dary a vždy budú takí ľudia, ktorí týmto darom otvoria svoje srdce, a takí, ktorí ho neotvoria. Mali by sme sa naučiť prijímať Božie Slovo od rôznych ľudí. Robíme chybu, keď sa príliš zameriame na nádobu, ktorú sa Boh rozhodol použiť a nedostatočne sa zameriame na to, čo nám Boh chce cez túto nádobu dať.

Povzbudzujem vás, aby ste dovolili Bohu rozprávať k vám skrze kohokoľvek, koho si On vyberie. Nebráňte sa posolstvu od Neho tým, že odmietnete niekoho, koho On posiela, aby vám povedal Jeho Slovo.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nauč sa tešiť sa z rôznych ľudí a z darov, ktoré do nich Boh vložil pre tvoj prospech.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon