Buď Pozitívny

Buď pozitívny

… My však myseľ Kristovu (Mesiáša) máme! 1.Korinťanom 2:16

Odkedy som začala udržiavať svoju myseľ v pozitívnom stave, neznášam ten pocit byť negatívnou. Odkedy som bola oslobodená od negatívnej mysle, videla som vo svojom živote toľko dobrých zmien, že teraz som proti všetkému negatívnemu.

Toto je moje odporúčanie, ak máte problém zostať pozitívni:
Požiadajte Ducha Svätého, aby vás usvedčil zakaždým, keď začnete byť negatívni. Je to súčasťou Jeho práce. Ján 16:7-8 nás vyučuje, že Duch Svätý nás usvedčí z hriechu a spravodlivosti. Keď usvedčenie príde, požiadajte Boha, aby vám pomohol. Nepremýšľajte spôsobom, že to zvládnete sami. Spoľahnite sa na Neho.

Byť pozitívnym neznamená, že nečelíte realite. Biblia hovorí, že je potrebné si uvedomiť všetky veci a potom pevne stáť na svojom mieste (Efežanom 6:13-14). Naše miesto je „v Kristovi“ a v Ňom môžeme byť vždy v nádeji, byť pozitívni, pretože pre Neho nie je nič ťažké. Ježiš bol vždy pozitívny a plný viery. Máme Jeho myseľ v nás a s Jeho pomocou môžeme robiť to isté.


Myslite tak, ako myslí Boh, aby ste mohli byť tou osobou, akou vás On chce mať a mať všetko čo On chce, aby ste mali.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon