Choď dopredu a pros si!

Choď dopredu a pros si!

„A toto je tá smelá dôvera (istota, výsada smelosti), ktorú máme k nemu, že [máme istotu] keď prosíme niečo (čokoľvek) podľa jeho vôle (v zhode s Jeho vlastným plánom), čuje nás.“ (1. JÁN 5:14)

Chcem vás povzbudiť, aby ste boli naplnení dôverou, keď sa približujete k Bohu v modlitbe. Boh chce, aby sme si užívali modlitbu a to sa nestane, pokiaľ sa budeme báť robiť chyby. Boh zasľubuje, že nás počuje a odpovie nám, ak sa modlíme podľa Jeho vôle. Čo sa však stane, ak požiadame o niečo, čo nie je Jeho vôľa? Potrebujeme sa modliť v súlade s Božou vôľou, podľa našich najlepších schopností, ale nemali by sme dovoliť, aby nás nepriateľ našiel v takom strachu, že sa bojíme Boha prosiť o veci, ktoré sú v našich srdciach.

Najhoršie, čo sa môže stať, ak sa modlíme mimo Božej vôle, je to, že nedostaneme to, o čo prosíme – a bude to pre naše dobro! Boh pozná naše srdcia a nehnevá sa ak urobíme chybu a požiadame Ho o niečo, čo nie je Jeho vôľa. Nemusíme k Nemu prichádzať so strachom, že by sme mohli urobiť chybu alebo že by nebol potešený, keby sme od Neho prosili príliš veľa. Môj spôsob je poprosiť Boha o to, čo chcem a potrebujem, vždy sa držať Jeho slova ako najlepšie môžem, a potom poviem: „Bože, ak čokoľvek, o čo som Ťa prosila, nie je pre mňa dobré, potom Ti dôverujem, že mi to nedáš.“ Prichádzajte k Nemu vo viere s odvahou a očakávajte, že vám odpovie.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Choď dopredu a pros si.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon