Je To Tvoje Rozhodnutie

Je to tvoje rozhodnutie

Veď sme Jeho [vlastné] dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi [znovuzrodení] na dobré skutky (vopred naplánované), v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť (chodiť po cestách, vopred pripravených) [žiť život, ktorý On pre nás pripravil, aby sme žili]. Efežanom 2:10

Boh vám dal úžasný dar – slobodnú vôľu. Boh vám ponúka príležitosť prijať samých seba takých, akými vás stvoril. Vy však máte slobodnú vôľu a môžete to odmietnuť, ak sa tak rozhodnete. Prijať niečo znamená považovať to za normálne, vhodné a správne.

Ľudia, ktorí odmietajú sami seba, to robia preto, že sa nedokážu považovať za hodných alebo dobrých. Vidia len svoje chyby a slabosti, nie svoju krásu a silu. Toto je nevyvážený postoj, ktorý bol v minulosti často vštepovaný autoritatívnymi osobami, ktoré sa zameriavali na to, čo bolo slabé a nesprávne a nie na to, čo bolo silné a správne.

V Ámosovi 3:3 čítame: „Či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, že by sa shodli?“ (ROH). Môžete chodiť s Bohom – môžete byť blízko k Nemu – ak sa rozhodnete s Ním súhlasiť. On hovorí, že vás miluje a prijíma, preto ak s Ním súhlasíte, môžete mať radi sami seba a nemusíte sa odmietať.


Keď vás Boh stvoril, stvoril niekoho úžasného.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon