Milosť nie je na predaj

Milosť nie je na predaj

Skrze neho sme vierou získali aj [náš] prístup (vstup, uvedenie) k milosti (stavu Božej priazne), v ktorej [pevne a bezpečne] zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. RIMANOM 5:2 (SEB)

Diabol chce, aby sme si vy a ja mysleli, že milosť (priazeň) Božiu si môžeme kúpiť svojimi skutkami. Avšak, Božia milosť nie je na predaj, pretože je to – nezaslúžená priazeň – je to dar Boží.

Milosť si nemožno zaslúžiť modlitbou, dobrými skutkami, čítaním Biblie, vyznávaním Písma alebo návštevou cirkvi. Nedá sa kúpiť ani vierou. Božia milosť sa dá získať, ale nie je „na predaj“.

Aj keď robíme všetky veci, je dôležité, aby naše motívy boli čisté. Keď máme spoločenstvo s Pánom a našim motívom je niečo od Neho získať, prešli sme od milosti k skutkom. Nechytajme sa do pasce myslenia, že si od Pána niečo dobré zaslúžime. Božia dobrota je dar a jediné, čo môžeme urobiť, je poďakovať Mu a byť naplnení vďačnosťou. Všetko, čo robíme pre Boha, by sme mali robiť preto, lebo Ho milujeme a nikdy nie preto, aby sme od Neho niečo dostali.

Môžeme hľadať Pána a spoločenstvo s Ním len preto, že Ho milujeme a chceme Mu byť každým dňom bližšie.


Spasenie a každé dobro od Boha je dar a prijíma sa jedine vierou, takže sa človek nemôže chváliť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon