Pomoc Ducha Svätého

Pomoc Ducha Svätého

Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. RIMANOM 8:5

Rimanom 8:5 nás vyučuje, že ak „myslíme“ na telo, budeme v tele chodiť. Ale ak „myslíme“ na veci Ducha, budeme chodiť Duchom. Naše skutky nasledujú naše myšlienky!

Poviem to inak: Ak myslíme na telesné myšlienky, nesprávne myšlienky a negatívne myšlienky, nemôžeme chodiť v Duchu. Zdá sa, že obnovené, zbožné myslenie je životnou nevyhnutnosťou úspešného kresťanského života.

Váš život môže byť v chaose kvôli rokom nesprávneho myslenia. Ak je to tak, potom je pre vás dôležité vyrovnať sa so skutočnosťou, že váš život nebude v poriadku dovtedy, kým vaša myseľ nebude obnovená. Túto oblasť by ste mali považovať za jednu z nevyhnutných oblasti na premenu.

Požiadajte Boha, aby vám pomohol naučiť sa myslieť myšlienky, ktoré máte premýšľať. Žiadny problém nedokážete prekonať iba odhodlaním. Je dôležité byť odhodlaným, ale odhodlaným v Duchu Svätom a nie odhodlaným vo svojej vlastnej sile. Duch Svätý je blízko vás. On je váš Pomocník – hľadajte Jeho pomoc. Spoľahnite sa na Neho. S Jeho pomocou to dokážete.


Dajte Duchu Svätému kontrolu nad vašim životom. Uvedie vás do dokonalej Božej vôle pre vás, ktorá zahŕňa nesmierne, hojné požehnanie, pokoj a radosť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon