Príjmy Svoje Odpustenie

Príjmy svoje odpustenie

Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izaiáš 43:25

Bez ohľadu na to, aký máte problém alebo aké zlé máte pocity o samých sebe, vložte si toto do svojho srdca: „Boh ma miluje“. Ježiš dal svoj život, aby vám bolo odpustené a dal vám nový život. Boh vám dal novú rodinu, nových priateľov, ktorí vás budú akceptovať, milovať, vážiť si vás a podporovať vás. Zvládnete to kvôli Tomu, ktorý vo vás žije a stará sa o vás.

Čiňte pokánie z akéhokoľvek hriechu, ktorý stojí medzi vami a Bohom, a prijmite odpustenie. Bez ohľadu na to, čo ste urobili povedzte: „Pane, urobil/a som to a je pre mňa zázrak uvedomiť si, že Ty ma bezpodmienečne miluješ a odpúšťaš mi. Vzdialil si moje hriechy odo mňa tak ďaleko, ako je vzdialený východ od západu a už si ich viacej nepamätáš!“ (Žalm 103:12)

Keď už činíte pokánie zo svojich hriechov a dostanete Božie odpustenie a aj napriek tomu ich v modlitbe stále budete k Nemu „ťahať“, potom Mu pripomínate niečo, čo nielen odpustil, ale aj niečo, na čo v skutočnosti zabudol.


Od tohto momentu sa prestaňte trestať za niečo, čo už viacej neexistuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon