Sloboda v nasledovaní Ducha

Sloboda v nasledovaní Ducha

„A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda (oslobodenie od poviazania, sloboda).“ (2.KORINŤANOM 3:17)

Aj keď som už spomenula legalizmus (zákonníctvo) ako odstrašujúci prostriedok pre život vedený Duchom, chcem sa mu venovať oveľa viac, pretože sa domnievam, že je to obrovská prekážka v počutí Božieho hlasu.

Neverím, že môžeme zažívať radosť, ak nás Duch Svätý nevedie a zároveň nemôžeme byť vedení Duchom a súčasne žiť pod zákonom. Zákonnícka mentalita hovorí, že každý musí robiť všetko vždy rovnako. Boží Duch nás však vedie každého jednotlivo a často jedinečnými, kreatívnymi spôsobmi.

Božie písané Slovo hovorí každému to isté a nie je záležitosť nášho súkromného výkladu (pozri 2.Peter 1:20). To znamená, že Božie Slovo nehovorí jednu vec jednej osobe a inej niečo iné. Avšak, priame vedenie Duchom Svätým je osobnou záležitosťou.
Boh môže viesť jednu osobu k tomu, aby nejedla cukor kvôli jej zdravotným problémom. To však neznamená, že nikto iný nemôže jesť cukor. Ľudia, ktorí sú zákonnícki sa snažia priniesť Božie Slovo iným a urobiť z neho pre nich zákon.

Raz som počula, že v čase, keď sa Ježiš narodil, zákonníci a farizeji premenili desať Božích prikázaní na dvetisíc pravidiel, ktorými sa museli riadiť. Predstavte si, že by ste sa snažili žiť podľa takéhoto zákona. To je otroctvo!

Ježiš prišiel oslobodiť zajatcov. Nemáme slobodu robiť čokoľvek, čo sa nám páči, ale boli sme oslobodení od zákonníctva a teraz môžeme slobodne nasledovať Ducha Svätého všetkými kreatívnymi, osobnými cestami, ktorými nás On vedie.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dôveruj Duchu Svätému, keď k tebe rozpráva, vedie ťa a sprevádza tvojím životom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon