Sociálna spravodlivosť

Sociálna spravodlivosť

Činí súd siroty a vdovy a miluje pohostína dávajúc mu chlieb a odev. —5. MOJŽIŠOVA 10:18

Nie je správne počuť či vidieť núdzneho človeka a nič neurobiť. Vysvetlím to.

Pred nejakým časom mi Pán ukázal, ako veľmi chce, aby som urobila niečo pre spravodlivosť utláčaných. Je to súčasťou povolania každého človeka v tele Kristovom.

Hľadá ľudí, ktorí by pomáhali sirotám, vdovám, utláčaným, chudobným, osamelým a zabudnutým, pretože dal taký zákon v časoch Starej Zmluvy.

Rozprával prostredníctvom Mojžiša a povedal, „nebudeš trápiť ani vdovu, ani sirotu“ (2. Mojžišova 22:22). Boh je nestranný. !On činí súd siroty a vdovy a miluje pohostína, dávajúc mu chlieb a odev“ (5. Mojžišova 10:18). Boh povedal ľuďom, že ak nakŕmia cudzincov, vdovy a siroty, tak požehná ich prácu (pozri 5. Mojžišova 14:29).

Najosamelejšími a najzabudnutejšími ľuďmi v dnešnom svete sú dievčatá, ktoré sú nútené byť prostitútkami, aby prežili. Osirotení chlapci, ktorých rodičia zomreli na AIDS. Väzni, ktorí trávili deň za dňom sami vo väzenskej cele. Bezdomovci, ktorí žijú na ulici… Existuje mnoho núdznych ľudí.

Vyzerá to dosť zdrvujúco a možno premýšľaš: „Čo s tým môžem urobiť?“ Boh ma naučil, že síce nedokážem vyriešiť všetko, ale ak uľahčím utrpenie aspoň jednej osobe, tak som niečo zmenila.

Prosím, nerozmýšľaj tak, že to, čo chceš dať, nestačí. Zranení, zlomení, hladní a bezdomovci sú všade naokolo. Pomôžeš im dnes?


Modlitba

Pane, nepochybne Ti záleží na pomoci tým, ktorí sú chudobní a osamelí. Daj mi Tvoje spravodlivé srdce. Ukáž mi zlomených a zranených, ktorým chceš, aby som pomohol.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon