Usiluj sa o posvätený život

Usiluj sa o posvätený život

… podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní. – 1. PETER 1:15

Myslím si, že by sme mali byť viac obozretní v tom, ako žijeme. Nie až tak, aby sme žili v strachu, avšak zbožným, nie zákonnickým spôsobom.

Pokiaľ si starostlivo nevyberáme priateľov, aký druh televíznych programov a filmy pozeráme, aký druh kníh čítame, akú hudbu počúvame, ako minieme naše peniaze a ako trávime svoj čas, tak nakoniec môžeme premárniť svoj život.

Ako kresťania by sme sa mali usilovať o svätosť a uvedomovať si, že sme posvätení, čo znamená, že sme oddelení pre Boží účel. Vlastne v okamihu, keď prijmeme Krista ako svojho Spasiteľa, sme posvätení Svätým Duchom a oddelení pre Boží účel. Ak nenapĺňame alebo nedosahujeme svoj účel, budeme sa cítiť prázdni a frustrovaní.

Vyzývam ťa dnes, aby si sa usiloval o svätosť. Keď čelíš náročným rozhodnutiam, pýtaj sa Boha, čo máš urobiť a vyber si cestu svätosti, ktorú pre teba On pripravil.


Modlitba

Ježiš, pomôž mi, aby som si bol vedomý čohokoľvek, čo by ma odviedlo od posväteného života. S Tvojim vedením chcem žiť a nasledovať cestu svätosti, ktorú pre mňa máš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon