Život pod Novou zmluvou

Teraz [Kristus] však dostal o to dôstojnejšiu [kňazskú] službu, o čo lepšia je zmluva (dohoda), ktorej stal sa prostredníkom (arbiter, agent), lebo [pretože] je ustanovená lepšími (krajšími, vznešenejšími a dôležitejšími) zasľúbeniami. ŽIDOM 8:6

Stará zmluva bola zmluvou skutkov, založená na tom, že všetko robíme sami – bojujeme, snažíme sa a namáhame sa, aby sme boli prijateľní Bohu. Necháva nás uväznených v skutkoch tela. Takáto zmluva kradne našu radosť a drží nás v dostatočnej vzdialenosti od Boha.

Ale Nová zmluva je zmluvou milosti, ktorá sa nezakladá na tom, čo môžeme urobiť my, ale na tom, čo pre nás už urobil Kristus. Preto sme ospravedlnení našou vierou, nie našimi skutkami. Toto je úžasné, pretože nás to zbavuje tlaku na výkon. Môžeme sa vzdať boja a frustrácie, a dovoliť Bohu, aby cez nás pôsobil mocou svojho Svätého Ducha.

Pointa je takáto: Stará zmluva nám prináša otroctvo. Nová zmluva nám prináša slobodu. Preto je vzťah s Bohom, umožnený skrze dielo Ježiša Krista, lepší ako čokoľvek iné, čo môžeme zažiť. Oslobodzuje nás to, aby sme boli tými, kým sme boli stvorení a aby sme robili to, čo máme pre Boha robiť.


Život v Novej zmluve je úžasná cesta života v Božej prítomnosti a radosti z víťazstva skrze Krista.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon