Razboritost je ključ čiste savesti

Razboritost je ključ čiste savesti

‘’Zato se uvek veoma trudim da mi savest bude čista pred Bogom i pred ljudima.’’ Dela 24:16

Veoma je važno da čuvamo svoju svest čistom jer nas ništa neće sprečiti da uživamo u životu koliko krivica i griža savesti.

U Delima, Pavle je rekao da se trudi da bude disciplinovan i da izbegava želje ovog sveta kako bi mogao da slobodan od krivice stoji pred Bogom. Isto važi i za nas. Život sa čistom savesti će nas držati slobodne i srećne.

To zvuči jedostavno kada su stvari crno-bele, ali sta je sa ‘sivim zonama’ života? Kako da nam savest bude čista kada nismo sigurni da je izbor dobar ili loš? Šta ako slučajno sagrešimo a da toga nismo svesni? Otkrila sam da razboritost koja dolazi od Boga rešava ovaj problem.

Razboritost je duhovno razumenjavnje i to je ključ života u čistoj savesti. Potrebna je praksa, ali ona jednostavno i podrazumeva da obraćate pažnju na svoje srce. Bog će ti reći kada ne bi trebao da učiniš nešto zbog čega bi kasnije mogla da te grize savest.

Ohrabrujem te da živiš na način koji će održavati tvoju savest čistom. Ne radi stvari za koje znaš da ne treba da radiš. Osloni se na Božiju razboritost kada se suočavaš sa problemom za koji nisi siguran. On te nikada neće pogrešno voditi.


Početak molitve

Bože, hvala ti za Tvoju razboritost. Pomozi mi da obratim pažnju na Tvoj smiren glas koji govori mom srcu da bih mogao da živim na način koji će moju savest držati slobodnu od krivice pred Tobom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon