Dobar koren = dobar plod

Dobar koren = dobar plod

’’Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.’’ Kološanima 2:6-7

Važno je razumeti da naše ponašanje odnekud dolazi. Loše ponašanje je poput lošeg ploda sa lošeg drveta koji ima loše korene.

Loš plod će se uvek pojaviti ukoliko loš koren nije odstranjen, bez obriza koliko vremena posvetili bavljenju spoljašnjim uzrocima. Ovaj princip uvek važi: Trulo voće potiče od trulog korena, a zreo plod od dobrog korena.

Da bismo se suočili sa lošim plodovima potrebno je da sledimo Pavlovo upozorenje koje je dao u poslanici Kološanima – da budu duboko zasađeni u Bogu.

Možda vam je potrebno da detaljno ispitate svoje korene. Ukoliko uvidite da su bili neprijatni, uvredljili ili da su naneli bol nekome, nemojte da se obeshrabrite; moguće je da se iščupate iz tog lošeg zemljišta i da se ponovo zasadite u dobro zemljište Isusa Hrista, tako da postanete ukorenjeni i utemeljeni u Njemu i Njegovoj ljubavi.

Upamtite, čupanje iz korena može biti bolno. Ponovno zasađivanje i puštanje korena je proces koji zahteva vreme i napor, ali verom i strpljenjem nasleđujemo Božija obećanja.

Moja molitva je da postanete duboko zasađeni i ukorenjeni u Hristu i da proizvodite dobre plodove gde god da krenete!


Početak molitve:

Gospode, presadi me iz lošeg tla i duboko posadi u Hrista, da mogu da budem dobro drvo sa dobrim korenima koje daje dobre plodove. Znam da to može biti bolno, ali isto tako znam da ćeš mi kroz veru i strpljenje pomoći da napravim promenu u svom životu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon