Moli se u svako doba

‘’Molite se u Duhu u svakoj prilici svakovrsnim molitvama i molbama i radi toga uvek istrajno bdite i molite se za sve svete.’’ Efescima 6:18

U današnjem stihu, Pavle nam govori da treba da se molimo u svakoj situaciji, sledeći vođstvo Svetog Duha, koristeći različite vrste molitva u raznim situacijama. Ali kako da se ‘’molimo u svako doba’’ kao što nam Biblija govori? To radimo tako što imamo stav zahvalnosti u svakodnevnim situacijama i potpunu zavisnost od Boga, okrećemo svoje misli ka Njemu i slušamo Njegov glas u svim situacijama. Verujem da Bog zaista želi da nam molitva bude stil života i da želi da prestanemo da gledamo na molitvu kao na događaj već kao na aktivnost koja prožima sve ono što radimo. On želi da razgovaramo sa Njim i da ga slušamo neprestano – da se svakodnevno molimo, da naša srca budu povezana sa Njegovim, a uši prilagođene Njegovom glasu.

Često čujemo neku molitvenu potrebu i pomislimo kako ćemo se pomoliti za to sledeći put kada se budemo molili. Ali ta misao je neprijateljska. Zašto se ne biste pomolili istog trenutka? Ne molimo se u tom trenutku zbog pogrešnih uverenja o molitvi.

Bilo bi lako kada bismo sledili svoje srce, ali Sotona želi da zakomplikuje molitvu. On želi da odugovlačimo u nadi da ćemo zaboraviti. Moliti se dok osećamo potrebu je jednostavno i to je način na koji se neprekidno možemo moliti i ostati povezani sa Bogom u svakoj situaciji tokom dana.

BOŽIJA REČ ZA TEBE DANAS:

Ne odlaži razgovor sa Bogom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon